Nostalgisch Carnaval, aanvang 20:41 uur.

‘Bèter Goeie Vréjdag Aswoensdag’. Die aovond wör ‘t carnaval alvas’ opgeräökeld en wör ‘t 2e Räökeliezer ütgereik’. Vanaf 20:41 uur.

Naar het overzicht